Modern Çağ’ın Hastalığı: Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom, elma tipi şişmanlık, yüksek tansiyon, trigliserid (bir tür kan yağı) yüksekliği, HDL-kolesterol (iyi kolesterol) düşüklüğü ve açlık kan şekerinin normal değerlerden yüksek olmasıyla karakterize metabolik bir hastalıktır.

Metabolik Sendromun oluşmasındaki başlıca sebep insülin direncidir.

İnsülin direnci vücudun insülin salgılamasına rağmen, insülinin hücre içine girip glukozu taşıyamaması durumudur. İnsülün etkisinin yetersiz olduğu bu durumlarda kanda ve organlarda yağ miktarı artarböylece sendromun belirtileri ortaya çıkmaya başlar.

metabolik sendrom-bilimkonusalim.com

Genetik eğilimi olan kişiler metabolik sendrom gelişimine daha fazla yatkındır.

Artan sosyoekonomik durum,hayatımızın büyük çoğunluğunda var olan stres , hareketsiz yaşam,düzensiz beslenme ,sigara kullanımı gibi çevresel faktörler metabolik sendromun ortaya çıkma yaşını küçültmektedir. Bu yüzden  sendroma ‘’Yeni Dünya Sendromu’’ denilmesi önerilmektedir.

Metabolik sendromlu hastalarda ateroskleroza bağlı kan damarlarındaki sertleşmeler ve tıkanmalar inme ve kalp krizi riskini yükseltmektedir.

Yapılan araştırmalara göre;ABD’de metabolik sendrom sıklığı  %43,5’e kadar ulaşmaktadır.

Ülkemizde ise bölgelere göre farklılık göstermesine karşın metabolik sendrom görülme oranı; 20-30 yaş arasındaki kişilerde %10 iken, yaş ilerledikçe hızla artarak, 60-70 yaş arasındaki erkeklerde %61’e, kadınlarda ise %75 oranına çıkmaktadır.

 40-49 yaş arasındaki kadınlarda hastalık, erkeklere göre beş kat daha fazladır.

Modern çağın etkisi altında,yaşam şekilleri değişikliğiyle  oluşan metabolik sendrom tüm dünyada salgın haline gelen ciddi bir sağlık problemidir.

Sendromun toplumumuzda gerekli sağlık önlemlerinin alınmaması halinde ise önümüzdeki yıllar içinde ölüm nedenleri arasına birinci sırada yerini alacağının belirtilmesi durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

metabolik-sendrom

Metabolik sendrom tanısı konulurken birden fazla  parametrenin göz önünde bulundurulması ve değerlendirilmesi gereken bir durumdur;

*Şeker hastası olmak veya bozulmuş açlık şekeri varlığı,

*Bozulmuş insülin direnci varlığı,

*Kan yağlarında dengesizlik; trigliserid:150 mg/dl,

 HDL-K :erkeklerde 40 mg/ dl, kadınlarda 50 mg/dl

*Kan basıncı >130/85 mmhg ya da antihipertansif tedavi alıyor olmak,

 

*Bel çevresinin erkeklerde 94 cm, kadınlarda 80cm olması veya vücut kitle indeksinin 30 kg/m2 olması metabolik sendrom tanı kriterleridir.

 

Sendromun tanısını koymak için bu kriterlerin ikisinin bulunması yeterlidir.

Metabolik Sendromun erken tespit edilip durdurulabilir,tedavisinde öncelikli olarak yaşam tarzımızı değiştirmemiz gereklidir.

*Vücut ağırlığımızı normal sınırlarda tutmak,

*Fiziksel aktiviteyi arttırmak,

*İnsülin direncini azaltmak ,

* Obezite tedavi almamız gereken önlemler arasındadır.

Yazar Hakkında

Bir cevap

  1. sude
    11 Ağustos 2018

Yorum Ekle