Lenf kanseri olarak da bilinen lenfoma nedir?

Tüm dünyada bir milyondan fazla insanın bununla yaşamak zorunda kaldığı , her gün ortalama 1.000 kişide tanısı sabitlenen ve 60’dan fazla alt tipi bulunan lenfoma (lenf kanseri) nedir ?

Öncelikle daha anlaşılabilir olması için konumuzun temeli olan lenf sistemini incelemek faydalı olacaktır.

Kılcal damarlardaki madde alışverişi esnasında doku sıvısına geçen küçük proteinler, akyuvarlar ve bazı maddeler kılcal kan damarlarına geri dönemez. İşte hücreler arası boşluklarda kalan bu doku sıvısının kan dolaşımına geri dönmesini sağlayan dolaşıma lenf dolaşımı denir.Sahip olduğumuz lenf sistemi ve bu sistemin tüm elemanları bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır.

Lenf Sistemi ;

-Akyuvar üreterek vücudu mikroplara karşı korur.

-İnce bağırsaktan emilen yağ asitlerinin, gliserolün ve A, D, E, K vitaminlerinin kan dolaşımına katılmasında kullanılan yoldur.

-Doku arasına sızan fazla sıvı ve küçük proteinlerin kan dolaşımına  katılmasını  ve böylece ödem oluşumunu engeller.

-Lenf sistemi ; lenfosit hücreleri ,lenf sıvısı ,lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşur.

Lenf Kanseri ;

Lenfoma hastalığı ise , bağışıklık sistemi hücresi olan lenfositlerde görülen kanserleşmenin genel adı olmakla birlikte halk arasında lenf kanseri olarak da tabir edilir.Lenfoma ;  erken teşhis,doğru tanı ve uygun tedavi sonucunda iyileşme imkanının yüksek olduğu bir hastalıktır.

Her yaşta gözlenebilen fakat gençlerde daha sık rastlanan bir kanser türüdür ve çoğu hastalıkta olduğu gibi erken tanı lenfomada da hayat kurtarır.

 Lenfomanın ortaya çıkma olasılığını artıran risk faktörleri nelerdir ?

Yaş ,cinsiyet , yaşanılan ortam , etnik köken ,zararlı kimyasallar ,radyasyon ,immün yetersizlik ,otoimmün hastalıklar ,enfeksiyon  gibi birçok risk faktörü  lenfoma belirtilerinin ortaya çıkmasında etkilidir.

Lenfoma belirtileri nelerdir?

Bazı lenfoma çeşitleri çok hızlı ve agresif bir karakter gösterirken, bazıları da yıllarca süren sessiz ve yavaş bir seyir  sergilerler. Yavaş seyir gösteren lenfomalar zaman içinde karakter değiştirebilir.

Genelde hastalığın teşhisinin gecikmesine neden olacak bir şekilde lenfoma belirtileri basit viral hastalıkların belirtilerine benzerdir.

Lenfoma, lenf bezlerinde katı tümörlerin oluşumuyla anlaşılır.Belirtiler arasında genellikle lenf bezlerinin ağrısız şişkinliği görülür. Bu şişkinliker genellikle boyun ve koltukaltı gibi bu bezlerin yüksek miktarda bulunduğu yerlerde olur. Şişikinlik kasık veya karında da olabilir. Bazı insanlarda da vücudun hiçbir bölgesinde şişkinlik görülmez.

Bu belirti sizlere tanıdık gelmiş olabilir, çünkü boyundaki lenf bezleri enfeksiyonlar sırasında şişer; fakat bu şişkinlik hastalık iyileşince ortadan kaybolur. Lenfomada ise bu şişkinlik kaybolmaz.

Şişmiş lenf bezleri organlara, kemiklere ve vücudun diğer yapılarına baskı yaparak acı veya ağrıya sebep olabilir. Fakat bu ağrılar, daha basit sebeplerden oluşan ağrılarla benzerlik gösterdiği için teşhisi zorlaştırır. Lenf kanseri pek çok farklı belirti verebilir. Bu belirtiler başka hastalıkların belirtileriyle de benzerlik gösterebilir. Bu belirtileri bir doktora danışmak yararlı olacaktır.

Lenf bezleri şişen ve kısa bir süre sonra iyileşmeyen kişiler doktora başvurmalıdır!

Lenfoma Nasıl Yayılır?

Lenf dokuları vücudun tamamında birbirleriyle bağlantılı olduğu için, kanser hücreleri bulundukları yerden diğer dokulara kolaylıkla yayılabilirler; bu dokulara lenf dışı dokular da dahildir.Kanserli lenfositler diğer dokulara yayıldıkça vücudun enfeksiyonlara karşı savunma kabiliyeti azalır.

Tanı ve Tedavi Aşamaları ;

Lenfoma tanısı esas olarak hastalıklı dokunun çıkartılması ve patolojik olarak incelenmesi ile konur. Kan tetkikleri veya görüntüleme yöntemleri lenfoma tanısını koyduramazlar fakat hastalığın karakteri hakkında detaylı bilgi verirler.

Lenfoma tedavisi hastalık evresi ve risk  belirlenerek planlanır. Tedavi planı yapılırken hastanın yaşı, performansı, ek hastalıklarının varlığı dikkate alınır. Lenfoma, modern kemoterapi, radyoterapi teknikleri ve kök hücre nakli sayesinde günümüzde tedavi edilebilir kanserler  arasında sayılmaktadır. Yakın zamanda keşfedilen hedefe yönelik akıllı moleküllerin kullanımı ile lenfomalar daha az yan etki profili ile daha başarılı yönetilebilir  hastalıklar haline gelmiştir. Lenfomaların bazı tiplerinde tam iyileşme sağlanması artık birincil tedavi hedefi haline gelmiştir.

Erken teşhis tüm sağlık problemlerinde olduğu gibi lenf kanserinde de hayat kurtarır.Lenfomada erken teşhise dikkat çekmek ve toplumsal bilinçlenme sağlamak amacıyla her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü Lenfoma Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir.

KAYNAKÇA ;

Yazar Hakkında

Yorum Ekle