BİYOTEKNOLOJİ NEDİR?

Biyoteknoloji ,biyolojik sistem canlı organizma veya türevlerini  kullanarak ürün üretmek amacıyla moleküler  ve hücresel proseslerin uygulanması olarak  tanımlanır.

   Bu tanımda biyoteknoloji, üretim yapmak yaşamın moleküler ve genetik temeli ile ilgili yeni bilgileri keşfetmek veya bitki hayvan ve mikroorganizmaları istenilen özelliklere sahip olacak şekilde modifiye etmek için canlılardaki hücresel ve moleküler bileşenleri değiştirmeye yarayan  çok sayıdaki teknolojiyi içermektedir.

  Biyoteknoloji, konu olarak multidisipliner bir  yaklaşımdır yani biyoloji, moleküller biyoloji, fizik, kimya, mikroiyoloji  disiplinlerİ arası bir daldır.Avrupa Birliği Federasyonu (European Federation of Biotechnolog ) ise biyolojik sistemlerin mal ve hizmet üretiminde kullanılması şeklinde yorumluyor.

Rekombinant DNA ve gen teknolojisidir.

Biyolojik reaksiyonlar, biyolojik reaksiyonlarda  bazı maddelerin üretimi ,mikrorganizmalar, protein üretimi, aşı üretimi, enzim preparatların hazırlanması ,immobilizasyon vs biyoteknolejinin konularıdır.

 Geleneksel, ara dönem ve modern biyoteknoloji olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.

REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ NEDİR?  

Bu teknoloji ile gen yapısının ve işlevinin çalışılması oldukça kolaylaşmıştır.Peki nasıl mı?

Şöyle izah edelim, büyük bir kromozomdan genin izole edilmesi, DNA parçalarının kesilip çıkarılması ve birleştirilmesi, kendiliğinden çoğalan ve yapılarına istenilen genin aktarıldığı küçük DNA vektörlerinin hazırlanması ve yapısına katılmış yabancı genle birlikte içinde çoğalabileceği bir hücreye verilmesi, tanımlanabilmesi için yöntemlere gereksinim duyulur.

  Bu teknoloji; tıp, tarım ve diğer endüstrilerdeki  pek çok alanda önem arz eder. 

Genetik mühendisliği ile biyoteknolojinin bağlantısı nedir?  

Günümüzde büyük bir hızla gelişen teknoloji,özellikle gelişmiş ülkelerde bir yarış halini almıştır.21.yüzyılın biyoloji çağı olacağı ileri sürülmektedir.

   Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği çoğu zaman aynı anlamda kullanılır ve bir araç olarak kullanır.Şimdi ise genetik mühendisliği Nedir?sorusunun cevabını  açıklayalım,nedir ve ne ile ilgilenir?

  Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya mevcut  genetik yapıya müdahale edilmesi yolu ile yeni genetik özellikler kazandırılmasını sağlayan modern biyoloji teknikleri için gen teknoloji veya genetik mühendisliği kavramları kulanılır.Genetik mühendisliği genetik materyaldeki çeşitlendirmeleri ve değişiklikleri  ifade  eder  ve uygulama alanlarının başında endüstri gelmektedir.Çeşitli endüstriyel ürünlerin istenilen nitelikte ve miktarlarda eldesi için yapılan çalışmalar bu teknolojinin dahada gelişmesine neden olmuştur.Tıpta, tarımda,hayvancılıkta,çevre kirliliğinin önlenmesinde,madencilikte vb birçok alanda genetik mühendisliği kullanılmaktadır.

Yazar Hakkında

Bir cevap

  1. Sencan
    17 Şubat 2019

Yorum Ekle