Epidemiyolojik Çalışmalar

Epidemiyolojik çalışmalar, bol miktarda meyve ve sebze tüketimini sürekli olarak birkaç kanser türü geliştirme riskini azaltma ile ilişkilendirmiştir.

Bununla birlikte,çoğu durumda, bu etkilerden sorumlu olan belirli meyve ve sebzelerin tanımlanmasında hala etkili olmamakta. Etkili diyet bazlı kemopreventif yaklaşımların uygulanmasını geciktirmektedir. Yani bu çalışmalar henüz tanımlanmamış meyve sebzeleri de barındırmaktadır. Yine de etkili ürünler üzerinde sıradışı sonuçlar da elde edilmiştir.

En güçlü kemoprevensif aktivitelere sahip gıdaların tanımlanmasına yönelik ilk adım olarak, 34 sebzeden izole edilen ekstraktların 8 farklı tümör hücre hattının proliferasyonu üzerindeki inhibe edici etkilerini değerlendirdik.

Potansiyel sebzelerden ve Allium cinsinden elde edilen sebzelerden elde edilen ekstreler, test edilen tüm kanser hücre çizgilerinin çoğalmasını engellerken, Batı ülkelerinde en sık tüketilen sebzelerden ekstreler daha az etkili olmuştur.

Bu sonuçlar, sebzelerin kanser hücrelerine karşı çok farklı inhibe edici aktivitelere sahip olduğunu,diyeteve Allium sebzelerin dahil edilmesinin etkili diyet-bazlı stratejileri için gerekli olduğunu göstermektedir.

GİRİŞ

Diyet ve kanser arasındaki bu kadar yakın bir ilişki, ülkeler arasındaki spesifik kanser oranlarındaki büyük farklılıklar ve bu oranların, diyetin çeşitli yönlerindeki farklılıklar ile güçlü bir korelasyon gösterdiği  görülmektedir. Buna bağlı olarak araştırma yoluna girildi.

 Kansere en yakın olan diyet faktörleri arasında;

 • Çok sayıda nüfus temelli çalışmalarında tutarlı bir şekilde, günde beş porsiyon veya daha fazla meyve ve sebze yiyen bireylerin, çok çeşitli kanser geliştirme riskinin yaklaşık yarısına sahip olduğunu göstermiştir.

Meyve ve sebzelerin bu kemopreventif özellikleri, kanser gelişiminde rol oynayan birçok önemli olayı hedef alan yüksek fitokimyasal içeriklerinden kaynaklanmaktadır.

(Kemoprevensiyon= Gelişmekte  olan kanseri kontrol altına almak veya durdurmak için maddelerin kullanılmasıdır. Bu maddeler doğal olabilir, laboratuvarda yapılabilir ya da canlı bir kaynaktan alınmış olabilir. Bu özellikteki maddelere kemopreventif maddeler denir.)

Fitokimyasalların etki mekanizması, meyve ve sebze tüketimiyle ilişkili kemo-koruyucu özelliklerin karmaşık olduğu ve muhtemelen sadece belirli bir gıda içindeki değil, genel bileşimin tamamındaki kombinasyonlardan kaynaklandığı anlamına gelir. O halde diyebiliriz ki fitokimyasallar birden fazla etki alanına sahiptir.

Açıkçası, belirli kanser türleri üzerinde olumlu etkileri olan belirli yiyeceklerin tanımlanması, meyve ve sebzelerin artan tüketimine dayanan mevcut kemo-koruyucu stratejileri güçlendirmek için önemli bir konudur.

Bu hedefe yönelik çeşitli tümör hücre hatları üzerindeki antiproliferatif etkilerini izleyerek çeşitli sebzelerin kemopreventif potansiyelinin sistematik bir değerlendirmesini yaptık.

(Antiproliferatif, çoğalım önleyici, çoğalmayı engelleyici anlamına gelmektedir. Tıp dilinde çokça kullanılan kelimelerdendir.)

Şaşırtıcı bir şekilde, sebzelerin çeşitli kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleme kabiliyetinde önemli farklılıklar olduğunu tespit ettik. Böylece çalışmalar sonucu kansere karşı temel olarak Allium sebze tüketimini aktif olarak teşvik ederek mevcut diyet önerilerini iyileştirme ihtiyacını gidermeye çalıştık.

YÖNTEMLER

Deney içeriğini kısaca anlatmak gerekirse;

 • Sebze sularının hazırlanması

Taze sebzeler üreticilerden elde edildi. Bu meyvelerin suyu çıkarıldı.Elde edilen sıvı, 50.000 g’de santrifüjlenerek, Süpernatant, 0.22 lm’lik bir filtreden süzülerek sterilize edildi ve alikotlar hemen sıvı azotta donduruldu. Protein konsantrasyonları, Coomassie Plus test kiti kullanılarak Bradford yöntemi ile belirlendi.

 • Hücre kültürü

Daha sonra elde edilen ürün kültüre edildi. Kütür ; DMEM,FBS gibi temel bileşenlerle desteklendi.

 • Hücre çoğalma analizi

Hücreler, 96 oyuklu plakalar(wellplate) içerisinde kaplandı ve 24 saat boyunca% 5 C02 içeren nemli bir atmosfer altında 37 ° C’de inkübe edildi. Ertesi gün, medyum uzaklaştırıldı ve % 1 FCS ve belli konsantrasyonlarda meyve suyu içeren ortam ile değiştirildi. Hücre canlılığı, 48 saatlik bir inkübasyondan sonra muamele edilen hücrelerin mitokondriyal aktivitesinin, yüksek hassasiyetli WST-1 tahlili ile test edilmesiyle belirlendi. Kısaca, her birine 10 ml tetrazolium tuzu (WST-1 reaktifi) ilave edildi. Daha sonra formazan boya muamelesiyle hücreler izlendi.

 •  Oksijen radikal emme kapasitesi (ORAC) testi

Bu test bitkisel ürünler ve gıdaların antioksidan kapasitesini belirlemek için kullanılan yöntemlerden biridir. Kimyasal biyomarkırlar kullanılarak maddelerin toplam antioksidan güçlerini ölçen in vitro veya in vivo bir yöntemdir.

Floresan birSpectraMAX ™ Gemini floresan plaka okuyucusu kullanılarak 80 dakikada bir kaydedildi.

( SpectraMAX-ELISA okuyucu olarak bilinen okutma cihazı)

SONUÇLAR

 • Tümör hücresi çoğalmasının sebze özleri ile inhibisyonu

Kanser hücrelerine karşı antiproliferatif aktiviteler içeren sebzelerin tanımlanmasına yönelik ilk adım olarak, çeşitli sık tüketilen sebzelerden elde edilen ekstraktların mide, böbrek, prostat, meme, pankreas, akciğer ve beyinden türetilen sekiz farklı tümör hücre çizgisi üzerindeki inhibitör etkileri  incelendi. Bu hücre soylarının sebze özütlerine duyarlılığı konusunda önemli farklılıklar vardı.(Tablo 1)

Prostat ve mide kanserinden türetilen tümör hücreleri özütlere karşı en duyarlıdır, böbrek, pankreas ve akciğer kanserlerindeki hücreler test edilen özütlerden çok daha az etkilenmiştir.

Sebzelere ek olarak, bu çalışmada test edilen Allium ailesinin tüm üyeleri, tümör hücresi proliferasyonunun güçlü inhibitörleri olarak tespit edildi.

Mesela;

 • Sarımsaktan elde edilen ekstrakt, test edilen tüm hücre hatlarının tam büyüme inhibisyonu ile, bugüne kadar en güçlü tümör hücresi proliferasyonunun inhibitörü olarak gözlendi.
 • Pırasa, olgunlaşmamış (yeşil) ve olgun (sarı) soğanlar da çoğu hücre hattına karşı yüksek oranda inhibe edicidir ancak yeşil soğan böbrek tümör hücrelerine karşı daha az aktifken, sarı soğan akciğer tümör hücrelerinin daha iyi bir inhibitörüdür.

Genel olarak, bu sonuçlar, sebzelerin tümör hücrelerine karşı antiproliferatif özelliklerinde önemli farklılıklar olduğunu ve, koyu yeşil Allium sebzelerinin güçlü antikanser özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. (Tablo 2).

 • Yine sonuçlara bakarak brüksel lahanasının inhibe edici etkisi yeşil soğandan biraz daha yüksek olduğu görüldü.

Daha sonra Allium sebzelerin güçlü inhibe edici etkilerinin tümör hücrelerine özgü olup olmadığını belirlemek için, bu ekstraktların normal fibroblastproliferasyonu üzerindeki etkileri izlendi.

 Şekil 2b’de gösterildiği gibi, tüm örneklerin bir glioblastoma hücre hattına karşı güçlü inhibe edici aktiviteleri vardı ancak normal hücrelerin büyümesi üzerinde ihmal edilebilir etkileri de vardı bu sebzelerin antiproliferatif özelliklerinin tümör kökenli hücrelere özgü olduğunu kuvvetle ortaya koymaktadır.

 • Antiproliferatif ve antioksidan faaliyetler

Oksidatif stres, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere kronik hastalıkların gelişimi ile ilişkili ana bir faktör olarak kabul edilmektedir.

Bu, meyve ve sebzelerin faydalı etkilerinin yüksek oranda antioksidan içeriği ile açıklanabileceği hipotezine yol açmıştır. Böylece düşünce ışığı ortaya çıkmıştı. Çalışmalar hız kazanmış oldu.

 Antioksidan aktivite başlangıç aşamasında kanserin önlenmesinde rol oynar, antiproliferatifaktivite ise kanserli hücrelerini ilerleme aşamalarında hedefler.

Ekstraktların oksijen radikal emme kapasitesini (ORAC) ölçtük ve çeşitli sebzelerin ORAC değerleri arasında anlamlı farklar olduğunu tespit ettik. Sarımsak, kıvırcık lahana ve Brüksel lahanası en güçlü antioksidan kaynağıydı (sırasıyla marul ve salatalık gibi diğer sebzeler daha az antioksidan durumdaydı.)

Sonuçlarımız, iki farklı işlem mekanizmasında yer alan hem antioksidan hem de antiproliferatif faaliyetlerin, meyve ve sebzelerin küresel antikanser potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için göz önüne alınabileceğini göstermektedir. Daha kesin veriler elde edilmiş oldu.

Sonuçlar, brokoli ve karnabahar gibi lahanalı sebzeler de dahil olmak üzere birçok güçlü anti-kanser sebzesinin, in vitro olarak iyi bir şekilde antioksidan aktiviteler gösterdiğini gösteren raporlarla uyumludur. Karşılaştırmalı deneyler sonucunda.

TARTIŞMA

      250’den fazla epidemiyolojik çalışma, meyve ve sebzelerde yüksek oranda diyet tüketen birkaç kanser geliştirme riskini azalttığını göstermiştir (Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü, 1997).

Bu gözlemler, dünyadaki hükümet sağlık kuruluşlarından, bu yiyeceklerden günde en az 5 porsiyon tüketimini teşvik etmeyi ve bu durumu azaltmayı amaçlayan mevcut tavsiyelerin temelini oluşturmaktadır.

Patates, havuç, marul ve domates gibi Batı ülkelerinde yaygın olarak tüketilen sebzeler de dahil olmak üzere, bu çalışmada test edilen bitkisel ekstraktların çoğunluğu, tümör hücre hatlarının çoğalmasında çok az etkili olmuştur.

Brüksel lahanası tüm tümör hücre hatlarının çoğalmasının tamamen inhibisyonu ile en aktif lahanalı sebzeydi ve aynı zamanda büyümeyi kuvvetli bir şekilde inhibe eden  test edilmiş bitki özünden biriydi. Böbrek tümör hücre hattının (Caki-2) lahana, karnabahar ve brokoli gibi Brassicaoleracea (süs lahanası) türlerinin test edilen diğer üyeleri arasında en inhibe edici sebzeler arasındaydı.

Bu çalışmada, patates, havuç, domates ve marul gibi Batı ülkelerinde en sık tüketilen sebzelerin genel olarak tümör hücresi proliferasyonu üzerinde zayıf bir etkisi olduğunu gösterdik.

Bu yaygın şekilde tüketilen sebzelerin inhibe edici etkisinin olmaması, dikkat çekicidir; çünkü patatesler, havuçlar, domatesler ve yaprak marulları, Birleşik Devletler’deki yetişkin nüfustaki kişi başına düşen sebze alımının toplamının yaklaşık% 60’ını oluşturmaktadır. Özellikle patatesler, sebze tüketiminin% 32 kadarını temsil eder, bu alımın yarısı patates kızartması şeklindedir.

Buna karşılık, koyu yeşil ve lacivert sebzelerin alımı ortalama meyve ve sebze tüketiminin% 1’inden azını temsil eder ve sarımsak tüketimi daha düşüktür.

Bu nedenle, genel olarak meyve ve sebzelerin tüketiminin kuvvetle teşvik edilmesi gerekmeli koyu yeşil ve Allium sebzeleri de dahil olmak üzere  bu yiyecekleri yeme gereksinimi ile ilgili özel tavsiyeler açıkça istenmektedir.

Aksi halde bizde farkındayız ki sadece patates(özellikle kızartma halinde tüketimi), havuç gibi sebzelerin tüketimi antikanser üzerinde etkili olamayacaktır. Aksine günümüz diğer sorunlarından obezite daha da ilerleme gösterecektir.

Bununla beraber tabi ki her sebze bütün kanser türlerine karşı olumlu etki göstermiştir diyemeyiz;

Bir örnek olarak, mide ve meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını tamamen ortadan kaldıran ancak akciğer, pankreas, beyin ve böbrek kaynaklı tümör hücreleri üzerinde inhibe edici etkisi olmayan turp özütünün etkisini söyleyebiliriz. Aksine, çoğu tümör hücresi tipine karşı inaktif olan turuncu biber özü, prostat kökenli tümör hücrelerine karşı önemli bir inhibe edici aktivite (% 75 inhibisyon) göstermiştir.

Sarımsak, pırasa, olgunlaşmamış (yeşil) soğanın yanı sıra çok sayıda yabani sebze, özellikle Brüksel lahanası, lahana, brokoli ve çeşitli lahanaların test edilen tüm hücre hatlarına karşı çok güçlü inhibe edici aktivitelere sahip olduğu bulundu.

Batı toplumlarını meyve ve sebze tüketiminin yararlarına karşı hassaslaştırma çabalarının yoğun olmasına rağmen, bu yiyeceklerin günlük alımı hala çok düşüktür ve tüketilen meyve ve sebzelerin genel spektrumu oldukça sınırlıdır.

Özellikle dikkat çekici, koyu yeşil ve Allium sebzeler gibi en eski antikanser özelliklerini içeren sebzelerin, toplam meyve ve sebze tüketiminin küçük bir miktarını oluşturması dikkat çekicidir. Bizim toplumumuzda özellikle sarımsak ve soğan tüketimini çok aza indirmiştir maalesef.

Tümörlerin oluşumu, yetişkin populasyonun önemli bir yüzdesinde meydana gelen rastgele bir olay olduğundan, yüksek antikanser özelliklerine sahip bu sebzelerin artan tüketimi, bu tümörlerin kliniğe ulaşmalarının önlenmesinde merkezi bir rol oynayabilir ve böylece çeşitli kanser türlerinin görülme sıklığını azaltabilir.

https://lnkd.in/dcvumtN


-httpfile/236232://dergipark.gov.tr/download/article-
-http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-dermatolojide-antioksidanlar-ve-kemopreventif-ozellikleri-58386.html
-http://www.kansertedavisi.web.tr/kemoprevensiyon-nedir/
-http://www.turkishimmunology.org/pdf/1_3_74_89.pdf
-https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/06/Sitotoksite-Analizleri-DESAM.pdf
-http://www.merckmillipore.com/TR/tr/product/Cell-Proliferation-Assay -Kit-WST-dye-ELISA-based,MM_NF-2210
-http://merlab.metu.edu.tr/tr/elisa-okuyucu
-https://www.ftrsaglik.com/antiproliferatif-nedir/YanıtlaYönlendir

Yazar Hakkında

Bir cevap

 1. Şüheda
  24 Mart 2019

Yorum Ekle